Bøker

Bøker

Vi har produsert mange bøker. Det er en veldig god følelse å stå med en rykende fersk utgave i hånda, på et produkt det er jobbet med over lang tid - noe en bok jo er.

Årbok for Gudbrandsdalen 2019. Utgjevar Gudbrandsdal Historielag DølaringenFoto facebook kampanje IGT

Det første som møter deg er dette dronebildet, som viser der Ottaelva og Gudbrandsdalslågen møtest.

Gausdalsmålet, utgjeve 2012. Utgjevar Gausdal dialekt- og mållag
Dette er 4. utgåve av Gausdalsmålet, ei ny og utvida utgåve frå forrige, som kom i 2002.

Gausdalsminner, Utgitt av Gausdal Historielag
Den hittil siste utgaven av Gausdalsminner, nr. 18, kom i 2019. Det kommer vanligvis ei bok annethvert år.

Gausdalsminner nr 17 og 18 er illustrert med Oddmund Mikkelsens elegante strek.

Vi har produsert mange lokalhistoriske bøker. Til høyre på bildet; Gardshistorie for Waalen, ført i pennen av Svein Waalen.
Jarle Bye har flere bøker bak seg, blant annet en imponerende katalog over elg- og hjortejakta i Gausdal fra 1965-2016, og en sammenfatning av dagbøkene til Marie Lem (1828-1864).

Levert av Webio - Admin